Personel Daire Başkanlığı

Tarihçe

Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuş olup Daire Başkanlığımız Genel Sekreterlik bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Personel Daire Başkanlığı insan öğesini ön plana çıkaran, onu yapının merkezinde gören personel yönetimine çağdaş bir bakış açısıdır. Personel Daire Başkanlığı Yönetimi Üniversitemiz içerisinde insanın stratejik öneminin farkına vararak, onu maliyet unsuru görmekten çok, kuruluşa değer katan kurumun etkinlik ve verimliliğe ulaşmasında önemli derecede katkısı olduğunu kabul eden bir yaklaşımdır. Bu bağlamda iki temel amacımız vardır. Bunlardan birincisi İnsan Kaynaklarını amaçlarımız doğrultusunda en verimli ve etkin bir şekilde harekete geçirmek, ikincisi ise, çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlamaktır. Personel Daire Başkanlığı hem çalışanların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden en üst düzeyde yararlanarak kurumu amaçlarına ulaştırma yönünde çalışmalı, hem de iş görenlerin organizasyondan beklentilerine cevap verebilmek için gerekli yöntemleri kullanmalıdır. Bu görev Başkanlığına üst düzeyde bir sorumluluk yüklemektedir.

Menüyü Kapat