Personel Daire Başkanlığı

İç Kontrol Güvence Beyanı

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

 

 

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

 

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine,  iyi malî yönetim ilkelerine,  kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 15.02.2023

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Muray YAZICI

                                                                                                                                                                                                Personel Daire Başkan V.

Menüyü Kapat