Personel Daire Başkanlığı

Görev Tanımları

1.Akademik Birim

 

 • Akademik personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması.
 • Akademik kadro listelerinin hazırlanması.
 • YÖK ile yapılan yazışmalar.
 • Akademik personelin yeniden atanma işlemleri.
 • Akademik personelin terfi işlemleri.
 • Akademik personelin hizmet değerlendirmeleri.
 • Yurt dışındaki araştırma görevlilerinin yazışmaları.
 • Yurt içi geçici görevle görevlendirmeler.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan yazışmalar.
 • Akademik Personelin dosyalarının takibi.
 • Akademik personelin görevlendirmeleri.
 • Emeklilik işlemleri.
 • Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Formlarının ÖSYM’de bilgisayar ortamına aktarılması işlemleri
 • 2547 sayılı Kanunun 34.Maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri
 • Tıpta Uzmanlık Sınavını kazananların atama işlemleri.
 • 2547 sayılı Kanunun 23 Maddesi Yardımcı Doçent, 25.Maddesi Doçent, 26.Maddesi Profesör,31 Maddesi Öğretim Görevlisi,32.Maddesi Okutman,
  Mad.Uzman,50-d Maddesi Araştırma Görevlilerine ait atama işlemleri,
 • Naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına iat yazışmalar.
 • Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26.Maddesi uyarınca Akretidasyon, Uzmanlık, Fahri, Yandal,Rotasyon ve Burslu olarak görev yapanlara ait yazışmalar.
 • 2547 sayılı Kanunun 35.Maddesine göre bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.
 • 1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına Yurt dışında Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler
 • Yurtiçi ve Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Yapan Araştırma Görevlilerine ait işlemler.
 • Diğer üniversitelerden istenen Öğretim Üyeleri listeleri.
 • Kadroların izin ve aktarma işlemleri (YÖK’den)
 • Profesörlük, Doçentlik başvuru ve yayınların juri üyelerine ulaştırılması.
 • Disiplin cezalarının YÖK’ bildirilmesi
 • Kadro ilan işlemleri
 • Akademik Personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına işlenmesi.

 

2.İdari Birim 

 

 • İdari Personel Hizmet Belgelerinin Hazırlanması.
 • İdari Personelin izin işlemleri.(Ücretsiz izinler)
 • Yurt içi geçici görevle görevlendirme işlemleri.
 • İdari Personelin SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile ilgili yazışmalar.
 • Açıktan atama izni ve atama işlemleri.
 • sonuçlarına göre atama işlemleri.
 • Naklen gelen ve giden idari personele ait yazışmalar.
 • İdari Personelin Öğrenim, sigortalı hizmet değerlendirmeleri ve terfiler.
 • İdari kadro listelerinin hazırlanması.
 • İdari Personelle ilgili yazışmalar.
 • İdari Personelin Emeklilik İşlemleri.
 • İstatistiki bilgilerin kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94.Maddesi uyarınca Müstafi-istifa işlemleri,
 • Kadro iptal ve ihdas işlemeri
 • Sicil dosyası teslim alınması ve gönderilmesi işlemleri.
 • İdari Personelin pasaport işlemleri.
 • İdari Personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına işlenmesi.
Menüyü Kapat