Personel Daire Başkanlığı

Mevzuat ve Formlar :::

Mevzuat

KANUNLAR
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu (2809)
Devlet Memurları Kanunu (657)
İş Kanunu (4857)

YÖNETMELİKLER
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

YÖNERGELER
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Ders Görevlendirme Yönergesi
Trabzon Üniversitesi Akademik Personel Ödül Yönergesi
Trabzon Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi

Trabzon Üniversitesi İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

TEBLİĞLER
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)- Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Yurt İçi Ve Yurt Dışında Düzenlenecek Olan Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılım Şartları ve Destek Miktarı

KARARLAR/GENELGELER
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Öğretim Görevlisi İstihdamı"na İlişkin 10/03/2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Aktarma İzni Yetki Devri"ne İlişkin 10/03/2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Kadroların Rektörlük Bünyesine Çekilmesi"ne İlişkin 10/03/2021 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Mecburi Hizmet Yükümlülüklerinin Başlama Zamanı" Konulu Yazısı

Doçentlik Sözlü Sınavının Kapsamı Ve Yöntemi İle İlgili Esaslara İlişkin Üniversitelerarası Kurul Kararı

SÖZLEŞMELER
Trabzon Üniversitesi Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
Trabzon Üniversitesi 10 Nolu İşkolunda Faaliyet Gösteren İşçi Personelin (TÜHİS ile TEZ-KOOP-İŞ Arasında  İmzalanan) İşyeri Toplu İş Sözleşmesi 

 

 

Menüyü Kapat