Personel Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Alım İlanı Kapsamında Yedeklerden Sırası İle Çağrılan Adaylara İlişkin Duyuru

Üniversitemiz tarafından 06 Şubat 2023 ve 10 Şubat 2023 tarihlerinde Resmî Gazetede ilan edilen 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza yapılan başvurular neticesinde, asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan  adaylardan, belirtilen süre içerisinde hakkından feragat eden adayın yerine aşağıdaki bağlantı adresinde ismi belirtilen yedek adayın,  23 Haziran - 07 Temmuz 2023 tarihleri arasında  istenilen evrakları şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi/göndermesi gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmeler dikkate alınmayacak olup bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Aday belgelerini süresi içerisinde teslim etmemesi durumunda bu hakkından vazgeçmiş sayılır. 

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırmaları olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır. 

Bu duyuru tebligat mahiyetindedir, adaya ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

SONUÇ :

2023TRÜ114 ilan kodlu 4 (dört) kişilik Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) alımı nihai değerlendirme sonucunda yedekten çağrılan adaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

İSTENİLEN BELGELER:
- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi
- Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya özel hastanelerden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, temizlik işlerinde çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır."
- Fotoğraf (4 Adet) 

ÖNEMLİ NOT:
22/11/2010 tarihli ve 2010/1169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar, 31/12/2010 tarih ve 27802 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, Ek 1'inci maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikte; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinde itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü bulunmaktadır.
 
İLETİŞİM:
Belge teslim süreciyle ilgili bilgi almak isteyen aday, 0 462 455 10 95 numaralı telefondan ve pdb@trabzon.edu.tr adresinden yardım alabilir.

Adres: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı 61335 Akcaabat/Trabzon 

Menüyü Kapat