Norm Kadro Talep ve Kullanım Formları

Tablo-1  Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar için Talep Formu
Tablo-2  Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Planlaması İçindeki Kadrolar için Talep Formu
Tablo-3  Norm Dışı Kadrolar için Talep Formu
Tablo-4  Araştırma Görevlisi Kadroları için Talep Formu
Tablo-5  Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri için Kadro Talep Formu
Tablo-6  Fakültede Ders Verecek Uygulamalı Bilimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri Kadroları için Talep Formu