Mevzuat

KANUNLAR
Yükseköğretim Kanunu (2547)
Yükseköğretim Personel Kanunu (2914)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu (2809)
Devlet Memurları Kanunu (657)
İş Kanunu (4857)

YÖNETMELİKLER
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

YÖNERGELER
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge

TEBLİĞLER
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)- Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri

Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının Yurt İçi Ve Yurt Dışında Düzenlenecek Olan Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılım Şartları ve Destek Miktarı

SÖZLEŞMELER
Trabzon Üniversitesi Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi