Sürekli İşçi Alımına İlişkin Mülakat Duyurusu

09 Haziran 2020 Salı

02.03.2020 TARİHLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANINA İLİŞKİN MÜLAKAT DUYURUSU
 
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere 02.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 43 adet Sürekli İşçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuru yapan ve Noter tarafından yapılan kura çekimi sonucunda mülakat sınavına girmeye hak kazanan asıl adaylar ve öncelikli listeden evrak teslimi sonucunda uygun bulunanlar ile ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday mülakata alınacağından yedek listeden asıl listeye dâhil edilenlerin katılacak olduğu mülakat takvimi, liste ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
 
1) Üniversitemizin Sürekli İşçi alımı için daha önce ilan edilen usule göre belirlenen aday listesinde yer alan adaylar, Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsünde (Söğütlü) yer alan Rektörlük binasında mülakata alınacak olup, alt giriş kapısı önündeki alan toplanma ve bekleme yeridir. Mülakat, Koronavirüs (COVİD-19) salgın tedbirlerine uygun olarak icra edilecek; adaylar, 3’er kişilik gruplar halinde sıra dâhilinde ismen çağrılmak sureti ile mülakat salonuna alınacaklardır. Adayların, Koronavirüs (COVİD-19) salgın tedbirlerine uygun olarak kişisel maskelerini tedarik ederek hazır olmaları gerekmektedir.
2) Mülakatta, adayların genel kültür düzeyi, işe yatkınlığı, işle ilgili bilgi ve becerisini ölçmeye yönelik sorular sorulacak veya bizzat iş becerisi test edilebilecektir. Bu iş becerisinin tespiti bakımından mülakat komisyonuna mesleğin uzmanı bir kişi dâhil edilirse mülakat tutanağının altında ilgili uzmanın imzası da alınır. Mülakat sonucunda her bir adayın isminin yer aldığı ve mülakat komisyonunun imzasını taşıyan, adayın başarılı ve işe uygun olduğunu gösterir tutanak tanzim olunur. 
3) Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenerek ilandaki usule uygun olarak Üniversitemiz internet sayfasında aşağıda belirtilen tarihte ilan edilir.  Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylar mülakat sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde dilekçe verme usulüne uygun olarak itiraz edebilir. 
4) Mülakat komisyonunca itirazların değerlendirilmesi sonucunda oluşturulacak olan asıl ve yedek liste esas alınarak, işe başlayış işlemleri için adaylar, istenilen belgeler ile birlikte açıklanacak tarihte Trabzon Üniversitesi Sürekli İşçi Hizmet Sözleşmesini imzalamak üzere davet olunur. 
5) Bu duyuru resmi tebligat niteliğinde olup, ilgili adaylara ayrıca SMS yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN MÜLAKAT TAKVİMİ
**Mülakata Girecek Adayları Görüntülemek İçin İlgili Meslek Adı Üzerine Tıklayınız.
GÜN TARİH MÜLAKAT SAATLERİ Meslek Adı Kadro Sayısı Mülakata Girecek
 4 Katı Aday Sayısı
TOPLAM
1. GÜN 23/06/2020 Salı SABAH
09.00-12.00
 
ÖĞLEDEN SONRA
13.30-16.30
GÜVENLİK GÖREVLİSİ 20 80 88
ENGELLİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1 4
ESKİ HÜKÜMLÜ TEMİZLİK GÖREVLİSİ 1 4
2. GÜN 24/06/2020 Çarşamba SABAH
09.00-12.00
 
ÖĞLEDEN SONRA
13.30-16.30
TEMİZLİK GÖREVLİSİ 16 64 84
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ-SIHHİ TESİSATÇI 2 8
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ-İNŞAATÇI 1 4
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ-ELEKTRİKÇİ 1
BAKIM ONARIM GÖREVLİSİ-MARANGOZ 1
 
Mülakat Sonuçlarının İlan Tarihi: 25 Haziran 2020
İtiraz Tarihleri: 26 – 29 Haziran 2020
Nihai Listelerin İlan Tarihi: 03 Temmuz 2020
 

Hızlı Erişim