4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Yedeklerden Sırası İle Çağrılan Adaylara Ait Duyuru

18 Ağustos 2020 Salı

26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza yapılan başvurular neticesinde, 2020B02 nolu ilana başvuran ve yerleştirilmeye hak kazanan asıl ve 1. yedek adayın haklarından feragat etmeleri nedeniyle aynı ilana başvuran 2. yedek aday Ayşe ELEMEN'in, 18 Ağustos  - 24 Ağustos 2020 tarihleri arasında  istenilen evrakları  şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir. Bu tarihler arasında evraklarını teslim eden başvuru sahibi, kuruma kabul işlem prosedürü tamamlandıktan sonra görevine başlatılmak üzere davet edilecektir.


İstenilen Belgeler :
1- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
2-Nüfus Cüzdan Aslı İbraz Edilecektir.
3-Sigorta Hizmet Dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların, SGK İl Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alacağı hizmet dökümü.)
4-Sabıka Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
5-Sağlık Durumu Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
6-İkametgâh Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
7-Askerlik Durum Belgesi (Erkek, hak sahipleri için. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
8-Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
9-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.

NOT: Adayın, dijital ortamdaki başvuru sırasında yükleği evrakların asıllarını da ibraz etmesi gerekmektedir. 

Hızlı Erişim