4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Yedeklerden Sırası İle Çağrılan Adaylara Ait Duyuru

10 Ağustos 2020 Pazartesi

26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanımıza yapılan başvurular neticesinde, asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan, belirtilen süre içerisinde istenilen evrakları teslim etmeyen ve hakkından feragat edenlerin yerine aşağıda isimleri belirtilen yedek adayların, 10 Ağustos  - 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında  istenilen evrakları  şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihler arasında evraklarını teslim eden başvuru sahipleri, kuruma kabul işlem prosedürü tamamlandıktan sonra görevlerine başlatılmak üzere davet edilecektir. Belirtilen süre içerisinde atamaya matuf evraklarını teslim etmeyenler, haklarından feragat edenler, yapılan incelemelerde göreve kabul şartlarını sağlamadığı veya evraklarında eksiklik bulunan adayların yerine sırasıyla yedek listesindeki diğer başvuru sahipleri değerlendirmeye alınacaktır.

İLAN NO - ADAYIN ADI SOYADI
2020B02 - Gökhan SARI
2020B03 - Ebru BULUT
2020B03 - Yasin KARAMAN
2020B06 - Sırma BAŞKURT
2020B07 - Demet TEKİN

İstenilen Belgeler :
1- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
2-Nüfus Cüzdan Aslı İbraz Edilecektir.
3-Sigorta Hizmet Dökümü (Daha önce sigortalı olarak çalışmış olanların, SGK İl Müdürlükleri veya E-Devlet üzerinden alacağı hizmet dökümü.)
4-Sabıka Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
5-Sağlık Durumu Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
6-İkametgâh Beyan Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
7-Askerlik Durum Belgesi (Erkek, hak sahipleri için. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
8-Mal Bildirim Formu (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
9-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statüde çalıştığını, ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.

NOT: Adayların, dijital ortamdaki başvuru sırasında yükledikleri evrakların asıllarını da ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 

Hızlı Erişim